Vloženo: 02.05.2022
Datum události:
02.05.2022

Všem členům zasíláme "Pozvánku" současně s návrhem (programu ČS). Vše potřebné je uvedeno v přiložených dokumentech. Jen bychom vás rádi upozornili na to, že členská schůze se bude konat mimo náš dům a že se pro letošní rok sejdeme ve sborovně Základní školy Bezdrevská (na adrese Bezdrevská 1).
Za představenstvo BD předseda Ing. Vladimír Buldra

Vloženo: 26.04.2022
Datum události:
26.04.2022

Všem členům bytového družstva zasíláme návrh nového znění Stanov Bytového družstva Bezdrevská 23 a rovněž definované "Změny" ve "Stanovách" s vysvětlením. Jak je uvedeno ve vysvětlení, připomínky, návrhy a podněty ke změnám ve stanovách dodejte, prosím, do neděle 15. května 2022.
Za představenstvo BD - předseda Ing. Vladimír Buldra

Vloženo: 22.04.2022
Datum události:
22.04.2022

Podáváme informaci všem členům družstva, že představenstvo BD Bezdrevská 23 svolává a současně zve všechny členy na členskou schůzi Bytového družstva Bezdrevská 23. Ta se bude konat ve středu dne 25. května 2022, od 17.30 hodin! Upozorňujeme všechny členy na to, že se bude, mimo jiné, zabývat zákonnou změnou „Stanov BD Bezdrevská 23“! To znamená, že je požadovaná 100% účast členské základny na schůzi. Současně musí být přítomna notářka, která je již na danou členskou schůzi zajištěna (Mgr. Libuše Londinová). Zajistěte si, prosíme, účast na plánované ČS.

Vloženo: 11.04.2022
Datum události:
11.04.2022

Dnem 11. dubna 2022 budeme vydávat tištěné verze vyúčtování záloh za služby za rok 2021. Všechny potřebné informace a pokyny k postupu naleznete v přiloženém souboru (zprávě). V případě nejasností nebo podání vysvětlení se obraťte na členy představenstva BD.
Za představenstvo BD Bezdrevská 23 předseda představenstva BD Ing. Vladimír Buldra

Vloženo: 17.02.2022
Datum události:
17.02.2022

Vážení členové družstva! Oslovuji vás všechny z důvodu provedení úkonů spojených se seřízením oken, případně jejich následné opravě. V současné době jsou kvůli stoupajícím cenám energií na pořadu dne úspory ve vytápění. K zámyslu provedení řádné kontroly a případným opravám jsme navázali kontakt s novou firmou pana Radima Leitgeba (s kvalitou provedení seřizování oken firmou z Týna nad Vltavou jste mnozí nebyli spokojeni). Je to firma, která se specializuje právě na tyto účely. Svým způsobem jsme si ověřili kvalitu nutných úkonů v bytě číslo 4, v 1. patře našeho domu.

Vloženo: 15.11.2017
Datum události:
15.11.2017

Dne 22. prosince 2014 jsme splnili zákonnou povinnost našeho bytového družstva. Nechali jsme si zpracovat a vydat PENB - průkaz energetické náročnosti domu. Na našem webu jsou a budou uloženy tři dokumenty k celé této záležitosti. Úkony provedl a průkaz vydala autorizovaná osoba - Ing. Josef Handschuh, číslo oprávnění MPO 437. Energetická náročnost budovy byla oceněna stupněm C.
K této zprávě budou uloženy Průkaz ENB, Protokol ENB a Doplnění PENB.

Vloženo: 08.02.2019
Datum události:
08.02.2019

Zde jsou uvedeny pokyny pro členy BD Bezdrevská 23 v případech převodu členských práv a povinností (tzv. "při prodeji bytu"), pro postup při dalších záležitostech vyvolávajících nutnost ohlášení změn a rovněž i pro pronájem bytů členů družstva.

Vloženo: 24.11.2016
Datum události:
24.11.2016
Vloženo: 28.09.2014
Datum události:
28.09.2014

Dne 22. 9. 2014 byly spuštěny webové stránky Bytového družstva Bezdrevská 23. Dnešním dnem, tj. v neděli dne 28. září 2014, byly aktivovány a zpřístupněny členům družstva i veřejnosti. Představenstvo BD Bezdrevská 23

Vloženo: 28.07.2014

V souladu se zákonem byly pro toto družstvo vytvořeny nové webové stránky, na kterých je možno sledovat všechny podstatné informace, týkající se činnosti družstva. Poskytnete-li administrátorovi stránek emailovou adresu, budou Vám chodit do emailové schránky upozornění o nových příspěvcích na této webové informační desce.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687